Až 50% extra zľava,kliknite tu získať kód kupónu

VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

----

ČASŤ 1 – ČO ROBÍME S VAŠIMI INFORMÁCIAMI?

Keď si niečo kúpite v našom obchode, v rámci procesu nákupu a predaja zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete, ako je vaše meno, adresa a e-mailová adresa.

Keď si prezeráte náš obchod, automaticky dostávame aj adresu internetového protokolu (IP) vášho počítača, aby sme nám poskytli informácie, ktoré nám pomôžu dozvedieť sa viac o vašom prehliadači a operačnom systéme.

E-mailový marketing (ak je k dispozícii): S vaším povolením vám môžeme posielať e-maily o našom obchode, nových produktoch a iných aktualizáciách.

ODDIEL 2 – SÚHLAS

Ako získate môj súhlas?

Keď nám poskytnete osobné údaje na dokončenie transakcie, overenie vašej kreditnej karty, zadanie objednávky, zabezpečenie doručenia alebo vrátenie nákupu, znamená to, že súhlasíte s tým, aby sme ich zhromažďovali a používali len z tohto konkrétneho dôvodu.

Ak vás o vaše osobné údaje požiadame zo sekundárneho dôvodu, napríklad z marketingu, požiadame vás buď priamo o váš vyjadrený súhlas, alebo vám poskytneme príležitosť povedať nie.

Ako odvolám svoj súhlas?

Ak po prihlásení zmeníte názor, môžete kedykoľvek odvolať svoj súhlas s tým, aby sme vás kontaktovali za účelom pokračujúceho zhromažďovania, používania alebo zverejňovania vašich informácií, a to tak, že nás budete kontaktovať na [email protected].

ODDIEL 3 – ZVEREJNENIE

Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, ak to od nás vyžaduje zákon alebo ak porušíte naše zmluvné podmienky.

ODDIEL 4 – Paypal

Ak si na dokončenie nákupu vyberiete Paypal alebo Kreditnú kartu, Paypal uloží údaje o vašej kreditnej karte. Je šifrovaná prostredníctvom štandardu PCI-DSS (Platobné karty Industry Data Security Standard). Údaje o vašich nákupných transakciách sa uchovávajú iba dovtedy, kým je to potrebné na dokončenie vašej nákupnej transakcie. Po dokončení sa informácie o nákupnej transakcii vymažú.

Všetky brány pre priame platby dodržiavajú štandardy stanovené spoločnosťou PCI-DSS, ktorú riadi PCI Security Standards Council, čo je spoločné úsilie značiek ako Visa, MasterCard, American Express a Discover.

Požiadavky PCI-DSS pomáhajú zaistiť bezpečnú manipuláciu s informáciami o kreditnej karte zo strany nášho obchodu a jeho poskytovateľov služieb.

Pre viac informácií si tiež môžete prečítať Zmluvné podmienky Paypal tu alebo Vyhlásenie o ochrane osobných údajov tu.

ODDIEL 5 – SLUŽBY TRETÍCH STRÁN

Vo všeobecnosti poskytovatelia tretích strán, ktorých využívame, budú zhromažďovať, používať a zverejňovať vaše informácie iba v rozsahu potrebnom na to, aby mohli vykonávať služby, ktoré nám poskytujú.

Niektorí poskytovatelia služieb tretích strán, ako sú platobné brány a iní spracovatelia platobných transakcií, však majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, pokiaľ ide o informácie, ktoré im musíme poskytnúť pre transakcie súvisiace s nákupom .

Týmto poskytovateľom odporúčame, aby ste si prečítali ich zásady ochrany osobných údajov, aby ste pochopili, akým spôsobom budú títo poskytovatelia zaobchádzať s vašimi osobnými údajmi.

Pamätajte najmä na to, že niektorí poskytovatelia sa môžu nachádzať v inej jurisdikcii alebo mať zariadenia, ktoré sa nachádzajú v inej jurisdikcii ako vy alebo my. Ak sa teda rozhodnete pokračovať v transakcii, ktorá zahŕňa služby poskytovateľa služieb tretej strany, vaše informácie sa môžu stať predmetom zákonov jurisdikcie (jurisdikcií), v ktorých sa daný poskytovateľ služieb alebo jeho zariadenia nachádzajú.

Ak sa napríklad nachádzate v Kanade a vašu transakciu spracováva platobná brána, vyhľadajted v Spojených štátoch, potom vaše osobné údaje použité pri dokončení tejto transakcie môžu byť predmetom zverejnenia podľa legislatívy Spojených štátov amerických vrátane zákona Patriot Act.

Keď opustíte webovú stránku nášho obchodu alebo budete presmerovaní na webovú stránku alebo aplikáciu tretej strany, už sa na vás nevzťahujú tieto Zásady ochrany osobných údajov ani Zmluvné podmienky našej webovej lokality.

Odkazy

Keď kliknete na odkazy v našom obchode, môžu vás presmerovať preč z našej stránky. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov iných stránok a odporúčame vám prečítať si ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

ODDIEL 6 – ZABEZPEČENIE

V záujme ochrany vašich osobných údajov prijímame primerané preventívne opatrenia a riadime sa osvedčenými postupmi v odvetví, aby sme zaistili, že sa nevhodne nestratí, nezneužijú, nesprístupnia, nezverejnia, nezmenia alebo nezničia.

Ak nám poskytnete informácie o svojej kreditnej karte, informácie sú zašifrované pomocou technológie Secure Socket Layer Technology (SSL) a uložené pomocou šifrovania AES-256. Aj keď neexistuje žiadna metóda prenos cez internet alebo elektronické úložisko je 100% bezpečný, dodržiavame všetky požiadavky PCI-DSS a implementujeme ďalšie všeobecne akceptované priemyselné štandardy.

ODDIEL 7 – VEK SÚHLASU

Používaním tejto stránky vyhlasujete, že ste minimálne plnoletý vo svojom štáte alebo provincii bydliska, alebo že ste plnoletý vo svojom štáte alebo provincii bydliska a máte nám ste udelili súhlas s tým, aby niekto z vašich maloletých závislých osôb mohol používať túto stránku.

ODDIEL 8 – ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek upraviť tieto zásady ochrany osobných údajov, preto si ich často kontrolujte. Zmeny a upresnenia nadobudnú účinnosť okamžite po ich zverejnení na webovej stránke. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, upozorníme vás tu, že boli aktualizované, aby ste vedeli, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a za akých okolností, ak nejaké existujú, používame a/alebo zverejňujeme to.

Ak bude náš obchod získaný alebo zlúčený s inou spoločnosťou, vaše informácie môžu byť prevedené na nových vlastníkov, aby sme vám mohli naďalej predávať produkty.

OTÁZKY A KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Ak by ste chceli: získať prístup, opraviť, zmeniť alebo odstrániť akékoľvek osobné údaje, ktoré o vás máme, zaregistrovať sťažnosť alebo jednoducho chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte nás e-mailom na adrese [email protected]